Oldalunkon szereplő intézmények adatai ingyenesen elérhetőek

Idősek Otthona Közvetítő Iroda felhívja a kedves látogatói figyelmét, hogy az adatok folyamatosan frissítés alatt állnak!
Ha elhelyezésben szüksége van a közreműködésünkre és segítségünkre hívja az alábbi telefonszámot: 06 (90) 982-581*

MAGÁN otthonok

Kattintson a térképre (800 otthon feltöltése folyamatban)
Kérem nézzen vissza folyamatosan, vagy hívja munkatársunkat ...

ÖNKORMÁNYZATI / EGYHÁZI otthonok

Kattintson a térképre (800 otthon feltöltése folyamatban)
Kérem nézzen vissza folyamatosan, vagy hívja munkatársunkat ...

[Vissza] Megtekintések száma: 12358

10022 - BUDAPEST - FŐV. ÖNKORM. IDŐSEK OTTHONA
 • Cím:  1031 Budapest, Ányos u. 3.
 • Ország:  Magyarország
 • Telefon:  388-7305
 • email:  belatok7@axelero.hu

10022 - BUDAPEST - FŐV. ÖNKORM. IDŐSEK OTTHONA

visszajelzés az intézményről: semleges

Tisztelt Látogatónk!

Ezúton szeretnénk megkérni Önt, hogy amennyiben ebben az otthonban kerülne sor Ön és/vagy kedves családtagjának elhelyezésére,kérjük, hogy amennyiben módjában áll az otthonnal kapcsolatos véleményét juttassa el az alábbi e-mail címre: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. . Annak érdekében, hogy minél hitelesebb információval szolgálhassunk azok számára, akik az egyéni igényeiknek megfelelő legideálisabb idősek otthonát szeretnék kiválasztani! A személyes tapasztalat a leghitelesebb referencia. Segítsünk együtt a szép korosztálynak!

ÖNKORMÁNYZATI OTTHON: A bentlakásos intézményben folyó gondozási tevékenység alatt az intézmény szolgáltatását igénybevevők részére, olyan fizikai, mentális, életvezetési, egészségügyi ellátást kell érteni, amely a lakó szociális, testi, szellemi állapotának megfelelő egyéni bánásmódban való részesítést jelent.

Teljes körű ápolást, gondozást nyújtó szociális otthon.

Célunk az Idősek Otthonában elhelyezett személyek életkörülményeinek, gondozásuk tárgyi, személyi feltételeinek javítása, s ezzel életminőségük növelése, az intézményi ellátottak foglalkoztatásának segítése, alapozva meglévő képességeikre, adottságaikra.

1984-ben nyitotta meg kapuit, akkor még mint Veteránotthon. Az Otthonban 72 emelt és 3 fő átlagos szintű ellátását biztosítja. Az elhelyezés 2 ágyas apartmanokban történik, melyekben a WC és fürdőszoba mellett egy kis konyha is biztosított. Betegszoba van. Ellátottak köre: férfi, nő és házaspár. Rendelkezik parkkal, kerttel, lifttel. Háziállat bevihető.

 • Általános adatok
 • Elhelyezés / férőhely
 • Étkezés / ellátás
 • Település bemutatása
 • Szolgáltatások / Programok
 • Galéria

Helyszín

Budapest

Elhelyezés / férőhely

75 fő 2 ágyas apartmanokban

Étkezés / ellátás

- teljes ellátás - napi háromszori főétkezés biztosított, szükség esetén diétás étrend - Saját üzemi konyha van.

Általános

1984-ben nyitotta meg kapuit, akkor még mint Veteránotthon.

Kapcsolattaró és/vagy intézményvezető

Kissné Márté Zsuzsanna

 • 2 ágyas apartmanok
 • fürdőszobás, WC-vel, kis konyhával

 • napi legalább háromszori étkezés (ebből legalább 1 alkalom meleg étkezés, diétás étrend is igényelhető)
 • az ellátott személyi szükségleteinek maximális kielégítése (szükség szerint ruházat, illetve textíliával való ellátás, az ellátott személyi és környezeti higiénéjének tisztán tartása, a személyes ruhák mosása, vasalása, ágyneműk cseréje, a szobák takarítása, szellőztetése)
 • napi 24 órás szolgálat, szakszerű gondozás, ápolás szakképzett dolgozókkal
 • egészségügyi és orvosi ellátás biztosítása: rendszeres orvosi felügyelet biztosítja az ellátottak egészségügyi állapotának folyamatos ellenőrzését, szükség esetén a szakorvosi, kórházi ellátáshoz jutás megszervezését
 • egészségmegőrző programokon való részvétel

III. Kerület Helytörténete Óbuda a főváros területén szinte egyenértékű Budapest római kori múltjával. Kétezer éves város. Területén épült ki a római korban az első város, Aquincum, mely ugyanúgy kiinduló pontja, magja volt a későbbi főváros kialakulásának, mint ahogy római városi előzményből nőtt ki London, Párizs vagy Bécs. A hosszú időn át önálló város az egyesítésekor vált Budapest részévé, majd nagy-Budapest kialakulásakor bővült a csillaghegyi, békásmegyeri területekkel.   Óbuda-Békásmegyer – nagyságát illetően – a főváros harmadik legnagyobb kerülete. A jelenlegi népességszám eléri a közel 130.000 főt. Elhelyezkedése folytán a főváros városépítészeti jellegzetességeinek többségét magán viseli. Megtalálhatók itt a belső városrészekre utaló tömörebb városias beépítések, a kisvárosias jellemzőket mutató alacsonyabb zártsorú területek. Ugyanakkor a lakóterületek szempontjából jellemző a lakótelepek nagy területi kiterjedése ugyanúgy, mint a családi házas területeké. Ez utóbbiak részben a korábbi városkörnyéki települések sajátosságait magukon hordozva, - mint pl. Csillaghegy - aprótelkes, sűrű beépítésű területek, míg a hegyvidéki részeken laza, nagytelkes kertvárosi övezetek alakultak ki. Mindezen területeket a kerületi és a városhatár mentén jórészt erdőterületek, valamikori mezőgazdasági és zártkert jellegű területek határolják, keleten pedig a Duna szegélyezi a síkvidéki részeket. -------------------------------------------------------------------------------- Óbuda hagyományos történeti városrészei a 70-es évek jelentős lakótelepi átépülései miatt jórészt eltűntek. A megmaradt kisebb magvak területét és szerkezetét - mint a Fő tér és környezete, Óbuda-Újlak revitalizációs területe -, meg kívánjuk őrizni az utókor számára, ezért ezeken a helyszíneken kiemelt fontossággal bír a még megmaradt hagyományos épületek értékőrző fejlesztése, a közterületek hagyományos arculatának újraélesztése.   A kerület további jellegzetessége, hogy igazán meghatározó koncentrált városközpontja - az elmúlt évtizedek paneles lakásépítési programjának áldozatul esett régi óbudai halmaztelepülés-részek felszámolása miatt - nem fejlődhetett ki. A Flórián tér és a Fő tér igazgatási és kereskedelmi sűrűsödése nem vezetett nagyobb meghatározó intézményi koncentrációhoz. A hagyományos központ, a Fő tér már csak mementóként őrzi Óbuda régi hangulatát és utcarendszerének maradványait. A másik, városközponti jellegű - a Bécsi út és a Lajos utca közötti - Óbuda-Újlak revitalizációs terület jelenleg is átalakulás alatt áll. A főbb észak-déli irányú útvonalak – mint a Bécsi út, vagy a Szentendrei út - menti térségek jelen időszakban tornásszák fel magukat a befektetésre alkalmas, vonzó területek közé. -------------------------------------------------------------------------------- Óbudára a korábban jellemző textilgyárak nagy ipari területei felszámolódtak, és főleg a nagyobb útvonalak mentén - mint pl. a Szentendrei út - funkciót váltanak. A volt agyagbányákra alapozott téglagyárak területei ma már a vállalkozás és a potenciális zöldterületi fejlesztés térségeivé váltak. A 70-es években Óbudára telepített iparterület, a Bécsi út – Szentendrei út közötti korábban beépítetlen területen, a Kaszásdűlő térségében ugyanakkor kedvező lehetőséget teremt a mai igényeknek megfelelő, korszerű munkahelyi fejlesztések lábvetésére.   A kerület fejlesztési lehetőségeit meghatározzák az infrastrukturális adottságok. Egyes részei, elsősorban a történetileg korábban is a város beépített területei, valamint a lakótelepek és azok holdudvar-térségei teljes közművesítéssel ellátottak, viszont a Budapesthez később csatolt Csillaghegy, Békásmegyer területein, a hegyvidék legkésőbb beépült területein, vagy az utóbbi években belterületbe vont aranyhegyi, ürömhegyi és péterhegyi lakóterületeken még a csatorna hiánya akadályozó tényező egyes területek további fejlesztésében.   A III. kerület ma a főváros egyik nagy elővárosi kerülete, mely közvetlenül a pilisi kistérséghez csatlakozik. A rendszerváltozás óta Óbuda sokat fejlődött. Az agglomeráció közvetlen szomszédsága és annak felfokozott fejlődése jelentősen kihat a városrész mai életére. Meghatározóvá váltak ma már a két főközlekedési úton, a 10-es és a 11-es bevezető szakaszain a reggeli közlekedési torlódások. A régió legészakibb közúti hídja az Árpád híd, melynek terhelése ma már túlhaladja a kapacitását.   A kerület, a főváros és a régió szempontjából is már haladéktalanná váltak a közúti fejlesztések: így a 10-es út új nyomvonalon való kiépítése és az Aquincumi hídon való átvezetése a pesti oldalra a Körvasútsori körút északi szektoraként. Ez a Hungária körút utáni első városi új körút, melynek kiépítése már több évtizede szükséges, de megvalósulása mindig tolódik. -------------------------------------------------------------------------------- A városszerkezetet meghatározó másik észak-déli közlekedési elem, a budai rakpart továbbvezetése eddig az új körútig jelentősen csökkentené a belső óbudai városrészek forgalmi terhelését. Ez nemcsak a kerületi lakosok érdeke, hanem az agglomerációba időközben kiköltöző és nap-mint nap itt közlekedőké is.   A másik fontos dunai átkelőhely az M0 hídjaként valósulhat meg. Itt természetesen a szomszédos és érintett települések között végre konszenzusnak kell születnie. Óbuda-Békásmegyer ugyanis nem viselheti el az M0 forgalmát úgy, hogy annak továbbvezetése a 10-es útig nem biztosítható. Ennek környezeti szempontból való megítélése elsőrendű. Az Ófalu felett felszínen vezetett nyomvonal nem fogadható el, környezetkímélő módon felszín alatti nyomvonalvezetést kell alkalmazni, vagy az érintett településeket jobban elkerülő nyomvonalat kell választani, bár az aligha tudná teljesíteni a tőle elvárt belső forgalommentesítő feladatot. Ebben inkább előbb, mint utóbb konszenzusra kell tehát jutnunk, a nyomvonalvezetéseket felül kell vizsgálni, mint ahogy ennek kötelezettségét a Fővárosi Szabályozási Kerettervben a fővárosi önkormányzat rendelettel rögzítette is. Itt a közérdekűséget és a közhasznúságot kell szem előtt tartani.   A kerület területi fejlesztésében a ma még meghatározó infrastrukturális hiányokat jórészt a 2002-ben megindult hároméves csatornaépítési program keretén belül meg fogjuk tudni oldani. Lehetőség nyílhat arra is, hogy kooperálva a szomszéd településekkel - így pl. Ürömmel – a műszaki egymásrautaltság okán részben közös beruházással indítsuk el az Aranyhegy-Ürömhegy szennyvíz-befogadóinak megépítését. A Bécsi úti főgyűjtő ez évi megvalósulása – melyet a fővárossal közösen a kerület finanszíroz - ebben alapvető jelentőségű. A csatornázás megvalósulásával végre megszüntethető az a működési hiányosság a műszaki infrastruktúra e területén, mely gyakorlatilag nagy-Budapest kialakulásával terhelte meg ezt a térséget és amely időszak szabályai lehetővé tették a csatorna nélküli építkezéseket. Az Óbudához csatolt területek közül ugyanis akkoriban csak a lakótelepek és a közvetlenül hozzá tartozó kertvárosi egységek részesültek fejlesztésben. Az önkormányzat így egy közel 50 éves múltbéli tehertől tudja megszabadítani az itt élő lakosságot.   A területi fejlesztések közül kiemelkedő a belső városias területeken a lakásépítési konjunktúra folyományaként a foghíjak átépülése. A valamikori ipari területek - ahol az ipari termelés megszűnt - újraértékelt városi területekké válnak. A rozsdaövezetek átváltozása különösen a Duna menti korábbi alulhasznosított területeken – hajógyár, gázgyár, házgyár stb. – ad új beépítési és fejlesztési lehetőséget. A Duna kiemelt jelentőségű a kerület életében, ezért a Római parton a vízisport életben tartása érdekében igen kemény szabályozókkal akadályozta meg az önkormányzat az elmúlt évben több csónakház lebontását, illetőleg funkcionális megszüntetését. Ezáltal nemcsak a kerület, de a fővárosi egyik jelentős vízparti rekreációs területét mentette meg a városodástól. -------------------------------------------------------------------------------- A kerület területén a 70-es –80-as években épület meg Budapest egyik legnagyobb koncentráltságú lakótelepi zónája. A lakótelepeken él a kerület lakosságának közel 65%-a, ezért a lakótelepeken megoldandó feladatok az elkövetkező években kiemelt szerepet kell kapjanak a kerület fejlesztésében. Ennek egyik eszköze a közterületi rehabilitáció, másik az épület-felújítások ösztönzése, önkormányzati támogatása, illetve az lakótelepi építészeti arculat esetleges javítása. Míg az első az önkormányzat feladata a parkosítás, a burkolatminőség, a terek, parkolók kialakításának fejlesztésével, addig a másodikban az önkormányzat - a többségében magántulajdonú épületek, lakások miatt – koordináló, támogató tevékenységével tehet a többtízezer ember lakhelyének megújulásáért   2001. év végén lépett hatályba a kerület önálló városrendezési és építési szabályzata az ÓBVSZ, mely különös figyelmet fordít a közterületek fejlesztésére, az azokon elhelyezhető köztárgyakra, szigorítja a reklámok elhelyezhetőségét és városképi szempontból is több olyan szigorítást tartalmaz, mely pl. nem teszi lehetővé, hogy Óbuda-Békásmegyer területén arc nélküli dobozlétesítmények jöjjenek létre.   Bízunk abban, hogy a kerület csodálatos természeti adottságai, a nagy áldozatokkal megvalósuló infrastrukturális fejlesztések és az egyes területekben rejlő hasznosítási lehetőségek már a közeljövőben - a korábbi éveknél talán látványosabb mértékben – lehetővé teszik a ma még csipkerózsika álmot alvó területek újraébredését, hogy e nagy történeti múltú városrész hírneve és identitása tovább erősödjön.

Szolgáltatások(térítés nélkül):

 • egészségügyi ellátás
 • kórházi kapcsolatok
 • mentálhygiénés ellátás
 • foglalkoztatás
 • textíliával, ruházattal történő ellátás
 • étkezés
 • pénzkezelés
 • takarítás
 • piperemosás
 • vasalás
 • bevásárlás

 

Szolgáltatások(térítéssel):

 • fodrász
 • manikűr
 • pedikűr
 • kozmetika
 • vendégebéd

egyéb összes otthon